Olen rohkea, siis pelkään

Rohkeus ei ole sitä, että ei pelkää vaan sitä, että tekee vaikka pelkää. Pelottomuutta kuvaa helposti luulo, ettei olisi vaaroja ja uhkia. Peloton tekee vahingollisia asioita ilman rohkeuden vaatimaa ponnistelua. Rohkea taas tiedostaa, että tässä voi käydä huonosti tai tämän on hyvin rankkaa, mutta päättää silti tehdä tarvittavan. Se on positiivinen päätös, jossa on huomioitu myös pelko.

Onko turvallista pelätä?

Me rakennamme pelkojemme suojaksi erilaisia turvarakennelmia. Vakuutamme itsemme ja omaisuutemme, luomme laatujärjestelmiä yms. kontrolleja sekä omassa mielessämme epäilemme, varaudumme, tsekkaamme yms. Kun haemme tätä kaikkea sinällään hyvää turvaa, saatamme menettää luottamuksen omaan itseemme, ja samalla emme testaa rohkeuttamme. Koska rohkeus ilmenee yhdessä pelon kanssa, on silloin paikalla myös riski. Jotta oppisimme jotain uutta tai voittaisimme esim. urheilukilpailussa, meidän pitää ottaa riskejä. Ja vain silloin, epäonnistumisen pelon kautta, meidän on mahdollista tulla vahvemmiksi kohdataksemme taas uusia ja isompia riskejä.

Luottamus itseen, läheisiin ja ystäviin on merkittävä pelon kohtaamisessa. Onko sinun turvallista pelätä kotona ja töissä? Rohkenetko osoittaa pelkääväsi? Uskallatko nöyrästi ja julkisesti ilmoittaa voimavarojesi rajallisuuden? Peloton vaihtoehtosi on pysyä siinä tutussa boksissa, jossa olet aina ollut, kun taas pelollinen vaihtoehtosi on kohdata rohkeasti pelkosi. Luottamuksen vastakohta on kontrolli ja liialliseen kontrolliin ohjaa meidän arvottomuuden tunne.

Intuition tuoma viesti pelottaa

Kun kokoukset täyttyvät tilastoista, raporteista ja yksityiskohtaisista toimintasuunnitelmista, voi olla vaikeaa keskustella siitä, miltä tämä kaikki tuntuu. Vaikka maailmalta löytyy lukematon määrä menestystarinoita, jotka ovat lähteneet liikkeelle tunteenomaisesta innovaatiosta, emme silti uskalla puhua näistä hiljaisista kuiskauksista, joita aamupalaverin aikana sisältämme kuulemme. Pelko menettää kasvot on suurempi kuin se, että se toisikin yhteiseen käsittelyyn jotain tuntematonta uutta. Intuitiohan on sen tietämistä, mitä emme vielä tiedä.

Johtamiskulttuurissamme kaivataan lisää aitoa läsnäoloa, nöyrää rajallisuutemme ymmärtämistä ja avointa luottamusta, myös intuition voimaan. Kaikkivoimainen oikeassa oleminen on juuri sitä pelottomuutta, joka sulkee pois ne mahdollisuudet, mitä rohkeammat ihmiset hyödyntävät. Rohkeat ihmiset kohtaavat riskit hienoinen pelon tunne rinnassaan. Astuvat pois totutusta turvasta ja kohtaavat uudet vaarat, luottaen siihen, että kyllä me tästäkin selvitään. Johtaminen on rohkaisua pelon kohtaamiseen ja lopussa tulos kertoo, kuinka siinä onnistuttiin.

Pelon pelkäämisestä pelon elämiseen

Nöyryys on realismia niin itseään kuin elämää kohtaan. Tunnistamalla ja tunnustamalla pelon, kasvatat rohkeuttasi siinä mitä teet. Kohtaamalla pelottavia asioita, ihminen alkaa elää ihan uudella tavalla. Tyhjyyden tunne vähenee ja oma persoona vahvistuu. Tämä kaikki vaatii olemassa olevien turvarakennelmien romuttumista. Kuinka sinä luot pelon sallivaa ja luottamuksellista ilmapiiriä omissa sidosryhmissäsi?

 

Uskallan tehdä niin kuin hyvältä tuntuu vaikka minua arveluttaa tehdä vastoin opittua.

Vaihdan työni mieluisampaan vaikka en osaa sitä uutta työtä vielä ollenkaan.

En miellytä toisia heidän vuokseen vaikka sitä minulta odotetaankin.

Olen aito ja totta itselleni vaikka se aiheuttaisi ristiriitaa ystäväpiirissäni.

Tunnustan omat voimavarani vaikka pitäisi sanoa läheiselle ihmiselle ”ei”.

Uskallan ilmaista oman mielipiteeni vaikka huolestun toisten reaktioista.

Olen rohkeasti näkyvä vaikka pelkään toisten arvostelua.

 

Uskalla pelätä – rohkene luottaa – elä oikeasti!