Strategia pitää ensin käsittää, että sen voi jalkauttaa?

Hiukan kömpelössä otsikossa piilee strategian toteuttamisen yksi keskeisimmistä kulmakivistä. Ymmärränkö mitä teen ja miksi teen… ja kuinka se liittyy yrityksen strategiaan? Tekeekö yksittäinen työntekijä omistajastrategian mukaista työtä? Mistä omistaja sen tietää, että tekee?

Strategian jalkauttaminen kuuluu suosituimpiin ”syntipukkeihin”, kun tuloksia ei saada aikaan. Hallitus teki loistavan strategian, mutta toteutus ontuu. Missä vika? Strategiassa itsessään vai jalkauttamisessa? Hyvä strategia on portfolio erilaisia mahdollisuuksia ja kokeiluja. Hyvä strategia ei ole niinkään olemassa olevan ja tiedetyn asian tekemistä vaan sitä, mitä tehdään perustyön päälle. Siellä otetaan riskit ja hyödynnetään mahdollisuudet. Kuinka tuosta maailmasta tulevia päämääriä voi jalkauttaa halutuiksi tuloksiksi, ellei ensin edes käsitä, että mistä on kysymys!? Niin, ja ensin pitää olla jotain, jota jalkauttaa…

Jalkauttaminen on kommunikaatiota

Strategia pitää ymmärtää ja sen pitää olla niin kiinnostava, että siitä haluaa keskustella. Strategian sisimmän viestin ymmärtävillä henkilöillä, pitää olla aikaa ja halua ”diskuteerata” asiasta riittävästi. Kun hallitus ja yrityksen ylin johto ovat käyttäneet päämäärien ja tavoitteiden kuvaamiseen pörssin, markkinoiden ja rahoittajien ymmärtämää kieltä, niin strategian toteuttajat kaipaavat hyvin todennäköisesti ihan muita termejä. Koska markkinaosuus ja liikevoitto eivät tarkoita tavalliselle toimihenkilölle tai koneen ääressä työskentelevälle työntekijälle paljon mitään, niin silloin punnitaan operatiivisen organisaation taito kääntää strateginen viesti kullekin henkilölle ymmärrettäväksi.

Strategia jalkautuu esimiesportaikkoa pitkin aivan tavallisen arjen mukana. Kysymys on sisäisestä viestinnästä, resursoinnista, osaamisen kehittämisestä, tavoitteista, töiden priorisoinneista, palautteesta jne. Jos yksittäinen organisaation jäsen ei tiedä mitä strategian painopisteet tarkoittavat hänen arjessaan, on lopputuloksia turha odotella, ainakaan täysimääräisinä. Hallituksen strategiatyössä pitää olla ehdottomasti vastuu myös strategian jalkautumisesta halutuiksi tuloksiksi. Muuten sormi osoittaa puutteellisten tulosten kohdalla ihan vääriä henkilöitä.

Strategia on tapa elää yrityksen brändiä

Miksi juuri minä olisin kiinnostunut strategiasta? Haluanko tietä, mitä joukkueemme yrittää ja millä taktiikalla pelaa? Miten minä löydän oman roolini ja kehityn siinä edelleen… osaajaksi, menestyjäksi, voittajaksi? On havaittavissa rekrytointiongelma, elleivät yllä mainitut asiat kiinnosta henkilökohtaisesti ihmisiä. Vai olisiko johtamisongelma, jos asioista ei pääse asianomainen edes keskustelemaan? Johtaminen on aivan oma kompetenssinsa ja siinä omat keskeiset tehtävänsä. Johtaminen ei ole positio hierarkiassa eikä palkkio aikaisemmin tehdystä hyvästä työstä. Johtamisessa on ihminen keskiössä. Ihminen, jonka halu tulla nähdyksi hyvänä työntekijänä, on suuri. Ihminen, joka varmasti ymmärtää, jos siihen saa mahdollisuuden. Johtamisen tärkein kompetenssi on ihmistuntemus, myös strategian jalkauttamisessa.

Strategia on tapa elää yrityksen brändiä. Strategian pitää elää minussa ja resonoida myös muihin. Ihmisten pitää uskoa johonkin, millä on merkitystä. Johdon pitää luoda ymmärrettäviä merkityksiä ja antaa ihmisille mahdollisuus innostua.

Yhden pitää palaa, että muut voivat syttyä!