040 671 9581 info@logicemotion.fi

Vain todella harvat pääsevät johtamaan liiketoimintoja. Hiukan useammat sentään toisia esimiehiä ja aika moni johtaa muita ihmisiä. Ihan jokainen on kuitenkin vastuussa itsensä johtamisesta. Joskus tämä viimeinen johtamisvastuu meinaa meiltä unohtua. Odotetaan, että työpaikalla pomo kertoo mitä tehdään tai että pääministeri ohjeistaa kansakunnan yksityiskohtaisiin askareisiin. Muu edellä mainittu johtaminen mielletään kyllä oikeaksi työksi, joka tosin jää liian monelta siltikin tekemättä.

Mitä johtaminen itse asiassa on? Määräämistä, vastuuta, hierarkkista asemaa vai jotain muuta? Sanotaan, että joku aina täyttää johtamisen tyhjiön, jos siihen asetettu henkilö ei sitä tee. Voi olla näin, mutta voi olla myös niin, että kollektiivisesti väistellään johtamistilanteita ja dynaamisesti venaillaan tilanteen selviämistä itsekseen. Pelätään mennä siihen tilanteeseen, jossa täydellinen ei toimi ja tasapainokin on taikauskoa. Johtamisen keskeinen asenne on riskien hallittu kohtaaminen ja epätäydellisestä käsin päättäminen.

Mitä asioita sitten kohdataan? Suuret johtajat kohtaavat työssään mm. markkinoiden äkillisiä muutoksia, omistajien vaatimuksia suuremmasta tuotosta ja vaikkapa yhteiskunnallista painetta kotimaisuusasteesta. Monet esimiehet joutuvat kohtaamaan haasteita alaisen suorituskyvyn riittävyydestä, ylemmän johdon kovista vaatimuksista ja oman ajankäytön rajallisuudesta. Jokainen itsensä johtaja joutuu kohtaamaan kuitenkin kaikkien kovimman haasteen… itsensä!

Erilaisten sosiaalisten ja emotionaalisten paineiden ristiaallokossa on haastavaa löytää sellainen tapa soutaa, jossa vettä ei roisku liikaa veneeseen, hauiksissa riittää ruutia ja kurssi pysyy oikeassa suunnassa. Ansaitsenko omalla ahkeruudella paikkani työyhteisössä? Syntyykö minulla riittävästi sisäistä paloa innostumaan asioista? Olenko riittävän sinnikäs selviytymään elämän haaksirikkojen osuessa kohdalle? Kuinka pää pysyy pystyssä vaikka räntäinen myrskytuuli iskee vasten kasvoja? Uskallanko kohdata erilaiset arjen ongelmat vastaantulojärjestyksessä?

Itsensä kohtaaminen, niin toisten johtamisessa kuin omassa johtamistyössä, on keskeinen osa johtamisen oppimista. Omat pelot ja luulot, oman ajattelun ja voimavarojen rajallisuus sekä räjähdysmäisesti lisääntyvä ja muuttuva tietokuorma on tunnistettava ja varsinkin tunnustettava. Emme voi eristäytyä kulmahuoneeseen excelien taakse etäjohtajiksi. Vuorovaikutuksen väistely alaisten kanssa on kohtaamisten pakoilua. Itsensä johtamisen laiminlyönti on kaikkia kohtaan petollista. Vain minä itse voin päättää ajatuksistani ja teoistani… rohkeudella, rakkaudella ja reippaudella, riskeistä huolimatta.