040 671 9581 info@logicemotion.fi

Strategista sparrausta

Strategian luominen ja päämäärien asettaminen on liiketoiminnan menestymisen kannalta tärkeää työtä. Vielä tärkeämpää on saavuttaa päämäärät. Liian usein strategia jää ylätason slideshow:ksi ja muu organisaatio jatkaa töitään kuin aina ennenkin. Kuinka strateginen koko liiketoiminnan päämäärä jalkautuu erilaisiksi osatavoitteiksi eri funktioihin? Miten tiedämme, että jokainen tekee strategian suhteen ”oikeaa työtä”? Tukeeko johtaminen ja henkilökohtainen osaaminen strategisia päämääriä?

Sparrauksen avulla kirkastetaan strategiaa ja sen vaatimia toimenpiteitä niin kollektiivisella kuin henkilökohtaisella tasolla. Johtoryhmässä on omat haasteensa ja eri funktioissa omansa. Kuinka otetaan henkilöstöryhmät mukaan tukemaan strategisia päämääriä? Entä yksittäiset avainhenkilöt? Loppujen lopuksi tulos syntyy jokaisen organisaation henkilön töiden tulosten summana. Mikäli tämä yksittäinen työ ei suuntaudu kohti strategista päämäärää, se syö sitä! Johtamiskulttuurin pitää tukea yhteistä tarinaa… niin esimiestyön, viestinnän, osaamisen kehittämisen kuin palkitsemisenkin suhteen.

Strategian toteuttaminen organisaation sisällä on lähes yksinomaan johtamis- ja henkilöstötyötä. Siihen pitää panostaa ja se on tulokset näkyvät viivan alla!