040 671 9581 info@logicemotion.fi

Vuokraa johtaja

Vuokrajohtajan tehtävänä on löytää ja ratkaista joko tunnistettu tai tunnistamaton ongelma. Hän osallistuu organisaation toimintaan niin kuin kuka tahansa muukin henkilö. Erityisenä roolina hänellä on halutun muutoksen toteuttaminen ja kestävien tulosten aikaan saaminen. Hänen kohdallaan maksetaan vain tuloksista ei läsnäolosta!

Vuokrajohtajaa voi käyttää esimerkiksi seuraaviin tarpeisiin:

  • äkillinen ja/tai määräaikainen avainhenkilön resurssitarve
  • jonkin kriittisen prosessin tai toiminnon kehittäminen tai luominen
  • yrityksen kasvattaminen tai muutoksen toteuttaminen
  • uudelleenjärjestelyt ja kriisinhallinta.

Vuokrajohtajuus on oivallinen tapa resursoida huippuosaamista hetkellisiin tarpeisiin. Se sijoittuu perinteisen ja pysyvän suorahaun sekä konsultoinnin väliin. Se on myös mahdollisuus saada objektiivista ravistelua, kokenutta näkemystä ja uutta energiaa omaan organisaatioon.

Suomessa vuokrajohtajuus on uutta, mutta maailmalla se on jo pitkään hyväksi koettu käytäntö. Kokeile sinäkin!